Relacja z IV Kongresu AGD

Sektor AGD utrzymuje tendencję wzrostową. Tak wynika z danych i analiz przedstawionych przez ekspertów podczas IV Kongresu AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Rok do roku produkcja artykułów gospodarstwa domowego zwiększyła się o blisko 15 proc. Kongres w tym roku zgromadził blisko 400 osób, przedstawicieli producentów AGD, poddostawców, firm z otoczenia AGD, rządu, uczelni wyższych, ekspertów branżowych.

Pierwszego dnia Kongresu AGD odbyło się pięć bloków dyskusyjnych poświęconych: makroekonomii, dobrej energii, rynkowi pracy, logistyce, środowisku, sprzedaży. Największe biznesowe spotkanie branży AGD w Europie otworzył Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, który zwrócił uwagę na ważną rolę przemysłu AGD w polskiej gospodarce.

Dzięki nowym inwestycjom i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań Polska jest liderem w produkcji AGD. Polskie fabryki odpowiadają za blisko 40 proc. produkcji dużego AGD w Unii Europejskiej, a produkowane w nich wyroby są dostarczane  do kilkudziesięciu krajów świata – mówił minister.

Sektor AGD w Polsce z roku na rok rośnie zwiększając przy tym wolumeny produkcji i poziom zatrudnienia. Producenci AGD i eksperci branżowi szacują, że Polska w ilości produkowanego sprzętu ustępuje już tylko Chinom.

Za tymi sukcesami stoi 100 tys. osób zatrudnionych w samej branży produkcji AGD oraz u poddostawców materiałów i usług, sprawne zarządzanie oraz coraz bardziej innowacyjne technologie, które ułatwiają życie. Sektor odgrywa także ważną rolę w zielonej i cyfrowej transformacji, m.in. w dziedzinie  energooszczędności,  gospodarowania odpadami i recyklingu, czy Internetu rzeczy ­– dodaje minister Buda.

Dyskusję podczas czwartej już odsłony Kongresu AGD zdominowały tematy związane z zarządzaniem w kryzysie. Sektor AGD nie pozostaje obojętny na czynniki zewnętrzne, wcześniej pandemię, a dziś konflikt na Ukrainie.

Co roku mierzymy się podczas Kongresu AGD z nowymi tematami. Dziś palącą kwestią jest zarządzanie w kryzysie. Na sektor AGD oddziałuje wiele zmiennych, na które trzeba reagować szybko, ale przy udziale myślenia strategicznego. Dynamiczna sytuacja na rynku pracy spowodowana konfliktem na Ukrainie wygląda jak wyzwanie, ale jednocześnie może być szansą na stabilny rozwój. Większa rola e-commerce’u może stać się motorem napędowym innowacji przemysłowych. Obserwujemy wśród inwestorów strefowych z przemysłu AGD inwestycje w badania, tworzenie innowacji wewnętrznych, ale także otworzenie się na zespoły projektowe zewnętrzne, np. startupy – mówiła Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W centrum uwagi pozostawał temat odpływu migrantów z rynku pracy. Głównie mężczyzn, którzy opuścili pracę w Polsce i wrócili na Ukrainę. Szczególnie sytuacja ta odbiła się na tych firmach produkcyjnych, których struktury były oparte w znacznym stopniu na pracownikach ze wschodu Europy. Jednak na ich miejsce przybyło kilkukrotnie więcej imigrantów. Konkluzja odnośnie przyszłego kształtu rynku pracy wśród ekspertów jest optymistyczna. Szacują, że obecnie firmy przygotowują się na przyjęcie do pracy blisko 700 tysięcy kobiet, które są w trakcie niezbędnych szkoleń i stopniowo będą wchodzić na polski rynek pracy, także na stanowiska do tej pory zdominowane przez mężczyzn.

Należy przede wszystkim docenić branżę za szybkie reagowanie na kryzys. W pandemii sektor AGD błyskawicznie dostosował warunki pracy do sytuacji epidemicznej. Dziś wykazał się dużym zaangażowaniem w pomoc na rzecz Ukrainy, na wiele sposobów. Zbiórki, przekazywanie sprzętów, pomoc pracownikom, którzy wrócili na Ukrainę w obliczu kryzysu, ale także dla rodzin pracowników przybyłych do Polski. Za tę postawę należy dziękować i o niej mówić – podkreślał Marek Michalik, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wielkość sektora AGD mierzą także czynniki sprzedaży, która w 2021 r. osiągnęła wartość 26 mld zł, co daje wzrost 3 mld r/r. Rosnąca sprzedaż i produkcja generują wyzwania dla e-commerce’u i logistyki. Konflikt na Ukrainie spowodował też zachwianie łańcuchów dostaw i zawężenie rynków, przez co prognozy pokazują, że popyt na produkty AGD może wyhamować.

– Mimo niekorzystnych czynników zewnętrznych jakie oddziałują na branżę Polska jest numerem jeden w Unii Europejskiej pod względem produkcji sprzętu AGD. Dzięki dobremu zarządzaniu oraz szybkiemu reagowaniu na zmiany rynkowe utrzymaliśmy wzrost produkcji w pandemii i musimy teraz zadbać o przywrócenie tych dobrych trendów. Nasz Kongres to największa konferencja branży w Europie i świetny czas oraz miejsce by przedyskutować wszystkie palące kwestie, a także odpowiedzieć sobie na trudne pytania. Tylko głęboka analiza wyzwań związanych z dynamiczną sytuacją na rynku pracy, z zerwanymi łańcuchami dostaw, wahającymi się kosztami produkcji, pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań – wyjaśnia Wojciech Konecki, Prezes Związku Pracodawców APPLiA Polska.

90% produkcji dużego AGD trafia na eksport – wartościowo to 24 mld zł. Prawie 50% eksportu dużego AGD adresowane jest do 4 krajów: Niemcy (23%), Wielka Brytania, Francja i Włochy. Duży udział w wynikach mają fabryki ulokowane w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Branża AGD jest istotnym ogniwem w Łódzkiej Strefie. Ilość inwestycji strefowych firm AGD za chwilę przekroczy liczbę 70, a ich wartość 2,5 mld zł. Jest to branża, która stawia na centra badawczo – rozwojowe, inwestuje w innowacje, w kapitał ludzki i wyniki pokazują z roku na rok, że to się opłaca – mówi Marek Michalik, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W Łodzi i regionie działają najwięksi producenci Whirlpool, BSH, Miele, a także ich poddostawcy, usługodawcy, kooperanci. Podczas kongresu prezes zarządu BSH Konrad Pokutycki, wspominał o planach inwestycyjnych w Łodzi opiewających na kwotę 500 mln zł, co przełoży się na stworzenie nowych miejsc pracy.

Nasza firma współpracuje z sektorem AGD od wielu lat i praktycznie co roku widzimy wzrost zapotrzebowania na kadrę. Dostarczamy głównie pracowników do fabryk, ale potrzebni są również specjaliści IT, sprzedaży, logistyki czy badań i rozwoju. Ten sektor dynamicznie się rozwija, zwiększając produkcję, ale też automatyzując się i inwestując w nowoczesne technologie – mówi Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy oraz założyciel Personnel Service S.A.

Sektor AGD jest ściśle powiązany z branżą logistyczną. Rosnąca z roku na rok produkcja i sprzedaż to wyzwanie dla logistyki na wielu szczeblach: magazynowania, systemów wydawania towarów, obsługi rosnącego e-commerce’u, krótkich dostaw. Do tego silne oddziaływanie na łańcuchy dostaw miała pandemia, a dziś konflikt na Ukrainie. W panelu poświęconemu logistyce eksperci rozmawiali o obecnej sytuacji i perspektywie najbliższych lat dla tego sektora. 

Od ośmiu lat współpracujemy z branżą AGD. Dziś patrzymy z dużą ostrożnością na to co się dzieje. Wzrost cen energii, paliw, inflacja powodują niestabilną sytuację jeśli chodzi o możliwość gwarancji cen usług dla naszych klientów. To powoduje że musimy częściej się spotykać, rozmawiać i wypracowywać rozwiązania optymalizacji procesów, które pozwalają blokować wzrosty cen naszych usług. Do końca ubiegłego roku wszyscy w branży AGD byli zadowoleni z rekordowych wyników. Aczkolwiek dynamiczny wzrost wygenerował też kilka zagrożeń, na przykład zerwanie łańcuchów dostaw, gdy usługodawcy nie nadążali za tak szybką produkcją. Ten rok wydaje się być troszkę mniej optymistyczny. Myśleliśmy, że kończąca się pandemia da nam jakiś komfort działania, a wybuch wojny na Ukrainie i problemy globalne z tym związane myślę że przyniosą lekkie ostudzenie tego trendu wzrostowego – mówi Bartłomiej Dobosz prokurent spółki Cordis Logistics. 

Środowisko to zawsze istotny temat w kontekście branży AGD, która generuje duże ilości elektrośmieci. Na szczęście kładzie wysoki nacisk na recykling i doskonalenie procesów produkcji po to, by jak najwięcej części nadawało się do ponownego użycia.

 

Masa sprzętu zebrana przez branżę elektrorecyklingu w latach 2006-21 to ok. 3 mln Mg. W tym czasie nakłady na edukację wyniosły około 70 mln zł. Koszty poniesione przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek to ok. 1,5 mld zł, zaś wartość inwestycji w latach 2006-21 szacujemy na ok. 370 mln zł – to nakłady na technologie, magazyny, hale produkcyjne, środki transportu czy punkty zbierania. Nasza branża zatrudnia dziś ok. 2500 osób, zaś wartość rynku w 2022 roku wyniesie 500 mln zł. mówi Grzegorz Skrzypczak, prezes zarządu ElektroEko S.A.

Drugi dzień Kongresu to profesjonalny networking w formule Business Mixera. Największe firmy z branży AGD spotkają się z podwykonawcami, startupami, dostawcami, firmami zajmującymi się recyklingiem. W skrócie są to szybkie rozmowy przy okrągłych stołach, w formule dynamicznych prezentacji. Kongresowe doświadczenie pokazuje, że Business Mixer pozwolił stworzyć idealne warunki do zawiązywania nowych biznesowych kontraktów. 

Fotorelacja