Note: The Household Appliance Congress website uses cookie technology for functional purposes to make it easier for users to use the website and to create anonymous website statistics. If you do not block cookies, you agree to their use and saving them in the device's memory. You can independently manage cookies by changing the browser settings accordingly. We encourage you to read the current privacy policy.

DiscardAccept

AGD Startup Challenge – Regulamin Konkursu

 1. Organizatorem AGD Startup Challenge (dalej: Konkurs) jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 2. Konkurs organizowany jest w ramach kongresu AGD, odbywającego się w dniu 23 maja 2019 r.
 3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie startupy zarekomendowane przez Startup Spark.
 4. Podczas konkursu zaprezentuje się 9 startupów po 3 z branży HR, e-commerce i logistyka.
 5. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:

  A) Pierwszy etap obejmuje 3-minutową prezentację każdego ze startupów, które zostaną uprzednio podzielone na 3 kategorie tematyczne (HR, e-commerce, logistyka). W ramach prezentacji każdy ze startupów powinien zaprezentować krótki opis swojego produktu lub usługi oraz przedstawić swoje stanowisko dotyczące przyszłości branży w reprezentowanej przez startup kategorii. Po przeprowadzeniu prezentacji następuje głosowanie publiczności, w ramach którego zostaną wybrane 3 startupy z największą liczbą głosów, przechodzące do drugiego etapu. Głosowanie publiczności nastąpi poprzez udostępniony podczas konkursu link, w aplikacji Tap to speak. Głosowanie jest anonimowe.

  B) W drugim etapie konkursu, zakwalifikowane startupy wezmą udział w 10-minutowej dyskusji z prowadzącym, dotyczącej nowoczesnych technologii i ich zastosowania w branży AGD.
  Następnie zostaną zaprezentowane publiczności filmiki przygotowane przez poszczególne startupów. Drugi etap konkursu zostanie zakończony ponownym głosowaniem publiczności na
  najciekawszy startup, za pomocą aplikacji Tap to Speak.

 6. W przypadku remisu, o wygranej zadecyduje zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w skład którego wchodzą:
  – Marek Michalik, Prezes Zarządu ŁSSE S.A.;
  – Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu ŁSSE S.A.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie przez startup 1 minutowego filmu prezentującego dany Startup, w formacie mp4 do dnia 18 maja 2019 r., na adres
  adam.trojanczyk@sse.lodz.pl.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez prowadzącego wydarzenie bezpośrednio po zakończeniu głosowania.
 9. Startup, który uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu publiczności otrzyma nagrody:
  – od Organizatora Konkursu nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 PLN (powiększoną o należny podatek) płatną przelewem oraz
  – nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 PLN (powiększoną o należny podatek) płatną przelewem ufundowaną przez właściciela marki Tefal
 10. Nagrody dodatkowe:
  – zaproszenie jednego startupu (według wyboru fundatora nagrody) do wzięcia udziału w Programie Samsung Inkubator – nagroda ufundowana przez Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.,
  – dziewięć nagród rzeczowych (blender sportowy) dla wszystkich uczestników Konkursu – nagroda ufundowana przez Electrolux Poland Sp. z o. o ,
  – nagroda specjalna – zaproszenie na rozmowę o potencjalnych możliwościach współpracy Startupu (wybranego przez fundatora nagrody) z działem IT Spółki BSH Sprzęt Gospodarstwa
  Domowego Sp. z o.o. – fundatora nagrody.
 11. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w ramach promocji wydarzenia w mediach społecznościowych organizatora oraz strony internetowej www.startupspark.pl, www.sse.lodz.pl oraz www.kongresagd.pl
 12. Administratorem danych osobowych jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź. Dane są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie i na dozwolonych prawem podstawach, tj. na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i umożliwienia wzięcia udziału w głosowaniu publiczności.
 13. Udzieloną zgodę można cofnąć w każdym czasie i w każdy sposób, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie